Trikupis: “Anadolu Seferimiz Muazzam Hataydı”- VİDEOLU HABER

Kültür-Sanat 11.05.2024 - 12:38, Güncelleme: 11.05.2024 - 12:38 1064 kez okundu.
 

Trikupis: “Anadolu Seferimiz Muazzam Hataydı”- VİDEOLU HABER

SEÇKİNHABERTV- Kurtuluş Savaşımızda, düşman ordusunun en önemli figürlerinden biri kuşkusuz, Yunan ordusunun darmadağın olduğu 30 Ağustos Başkumandan Meydan muharebesi ertesinde, başka bir deyişle, Yunan ordusunun yenilgiyi kabullendiği gün başkomutanlığa atanan grup komutanı General Trikupis'tir. Trikupis hem yayınlanan anılarında hem de yıllar sonra Yazar Hıfzı Topuz tarafından Atina'daki evinde ziyaret edildiğinde, savaş, esir düştüğü gün ve esaret dönemine dair önemli detaylar anlatmıştır.

SEÇKİNHABERTV- Kurtuluş Savaşımızda, düşman ordusunun en önemli figürlerinden biri kuşkusuz, Yunan ordusunun darmadağın olduğu 30 Ağustos Başkumandan Meydan muharebesi ertesinde, başka bir deyişle, Yunan ordusunun yenilgiyi kabullendiği gün başkomutanlığa atanan grup komutanı General Trikupis'tir. Trikupis hem yayınlanan anılarında hem de yıllar sonra Yazar Hıfzı Topuz tarafından Atina'daki evinde ziyaret edildiğinde, savaş, esir düştüğü gün ve esaret dönemine dair önemli detaylar anlatmıştır. Yazar Tayfun Çavuşoğlu'na göre; Trikupis’in anlattıkları, “Aslında Türk-Yunan savaşı yoktur”, “Kurtuluş savaşı yoktur” ya da “İşgalcilere karşı kazanılmış bir zafer yoktur” iddialarını ortaya atan masal tarihçilerine verilmiş en güzel cevaptır. Hıfzı Topuz'un 1952’de ziyaret ettiği ve o günlerde 84 yaşında olan emekli generalin savaşlarla ilgili değerlendirmelerini aktaracağız.General Trikupis, Yunanların Küçük Asya Ordusu adını verdiği Anadolu seferi sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bizim Anadolu’da işimiz ne idi? Bizim menfaatimiz Balkanlar’da, Makedonya’da, Adalarda olabilir amma Anadolu’dan bize ne? Ne diye bizi oralara gönderdiler? Aradan bunca yıl geçti. Şimdi insan maziyi çok daha iyi görebiliyor. Çok daha sağlam hükümlere varabiliyor. Şimdi artık itiraf etmekten çekinmiyorum. Bizim Anadolu savaşında hiçbir menfaatimiz yoktu. Biz yabancı devletlere âlet olduk. Sizden de bizden de bunca insan öldü. Bu kadar şehit verdik Sonunda ne oldu? İşte bugün kardeşiz. Hata idi Anadolu harekâtı. Hem de muazzam bir hata." Trikupis, Anadolu’da, İnönü, Eskişehir-Kütahya, Sakarya ve Büyük Taarruz olmak üzere katıldığı muharebeleri de şöyle aktardı: "Ben Anadolu’da Türklerle dört defa çarpıştım. Birincisine biz Avgin muharebesi diyoruz. Siz, İnönü Savaşı. 1921 yılı mart ayının son günleriydi. Ben o zaman üçüncü tümen kumandanıydım. İnönü’de bizim üç tümenimiz bulunuyordu 7’nci tümen merkezde, 3’üncü tümen solda ve 10’uncu tümen da sağda olmak üzere muharebe vaziyeti almıştık. Hepimiz kahramanca çarpıştık. Fakat Türkler bizden çok üstün oldukları için netice bizim lehimize tecelli edemedi. Geri çekildik ve burada ilk olarak İnönü’nün askerlik kabiliyetini anlamış olduk. İnönü ile ikinci karşılaşmam Eskişehir–Kütahya hattında oldu. 1921 Haziranının sonlarına doğruydu. Ben Bursa’da bulunuyordum. Birliklerimiz Eskişehir ve Kütahya üzerinden taarruza geçmişlerdi. Türkler oyalama muharebesiyle yardım bekliyorlardı. Ben derhal cepheye hareket ederek bu yardıma mâni oldum. Bu muharebe bizim galibiyetimizle neticelendi. Türk ordusu ile üçüncü defa Sakarya’da karşılaştık. 1921 Ağustosunun sonlarında cereyan eden bu savaşlarda biz geri çekildik. Ben İkinci Kolorduya kumanda ediyordum. Afyon cephesini tutarak Yunan ordusunun çöküşüne mâni oldum. Eğer ben bu cepheyi tutmasaydım Sakarya’dan sonra çok kötü bir mağlûbiyete gidebilirdik." Trikupis, Sakarya Meydan muharebesinden sonra yaşanan duraklama döneminde Birinci Kolordu kumandanlığının da kendisine verildiğini, Aralık 1921’de Güney Grup Kumandanlığına getirildiğini hatırlatıyor. "Türklerin büyük bir hazırlık içinde bulunduklarını fark ediyorduk" diyerek, kendisi defalarca uyardığı halde, uyarılarının o günkü başkomutan Hacı Anesti tarafından hafife alındığını ima ediyor. Sözlerini şöyle sürdürüyor: "Anadolu’da üç kolordumuz vardı. Başkumandan General Papulâs’ın uğradığı başarısızlıktan sonra yerine General Haci Anesti tayin edilmişti. Muhtemel taarruzları önlemek için cepheyi yıkılmayacak bir şekilde tahkim etmiştik. Ve bu cephenin çökmesine ihtimal vermiyorduk. Nihayet 26 Ağustos 1922 sabahı Türklerin beklenmedik taarruzu ile karşılaştık. Bu taarruz bizim için muazzam bir darbe oldu. Haci Anesti bütün kolordulara bizzat kumanda etmek istiyordu. En büyük korkumuz İzmir’le muvasalamızın kesilmesiydi. Bizim için en tehlikeli vaziyet bu idi. Ben İzmir’e telgraf çekerek takviye istemiş ve aksi halde mağlûp olacağımızı bildirmiştim. İstediğim bu takviyeyi gönderemediler. Halbuki karşımızda Mustafa Kemal vardı. Neye uğradığımızı anlayamadık. Cephe çökmüş ve ordumuz mağlûp olmuştu…” Trikupis'in, nasıl teslim olduğunu, Mustafa Kemal Paşa ile karşılaşmasını, Mustafa Kemal’in kendisine söylediklerini, Kayseri Talas’taki esir kampında yaşananları da anlattığı söyleşisi bu videoda: https://youtu.be/xBoIsn9vIU4
SEÇKİNHABERTV- Kurtuluş Savaşımızda, düşman ordusunun en önemli figürlerinden biri kuşkusuz, Yunan ordusunun darmadağın olduğu 30 Ağustos Başkumandan Meydan muharebesi ertesinde, başka bir deyişle, Yunan ordusunun yenilgiyi kabullendiği gün başkomutanlığa atanan grup komutanı General Trikupis'tir. Trikupis hem yayınlanan anılarında hem de yıllar sonra Yazar Hıfzı Topuz tarafından Atina'daki evinde ziyaret edildiğinde, savaş, esir düştüğü gün ve esaret dönemine dair önemli detaylar anlatmıştır.

SEÇKİNHABERTV- Kurtuluş Savaşımızda, düşman ordusunun en önemli figürlerinden biri kuşkusuz, Yunan ordusunun darmadağın olduğu 30 Ağustos Başkumandan Meydan muharebesi ertesinde, başka bir deyişle, Yunan ordusunun yenilgiyi kabullendiği gün başkomutanlığa atanan grup komutanı General Trikupis'tir. Trikupis hem yayınlanan anılarında hem de yıllar sonra Yazar Hıfzı Topuz tarafından Atina'daki evinde ziyaret edildiğinde, savaş, esir düştüğü gün ve esaret dönemine dair önemli detaylar anlatmıştır.

Yazar Tayfun Çavuşoğlu'na göre; Trikupis’in anlattıkları, “Aslında Türk-Yunan savaşı yoktur”, “Kurtuluş savaşı yoktur” ya da “İşgalcilere karşı kazanılmış bir zafer yoktur” iddialarını ortaya atan masal tarihçilerine verilmiş en güzel cevaptır.

Hıfzı Topuz'un 1952’de ziyaret ettiği ve o günlerde 84 yaşında olan emekli generalin savaşlarla ilgili değerlendirmelerini aktaracağız.General Trikupis, Yunanların Küçük Asya Ordusu adını verdiği Anadolu seferi sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bizim Anadolu’da işimiz ne idi? Bizim menfaatimiz Balkanlar’da, Makedonya’da, Adalarda olabilir amma Anadolu’dan bize ne? Ne diye bizi oralara gönderdiler? Aradan bunca yıl geçti. Şimdi insan maziyi çok daha iyi görebiliyor. Çok daha sağlam hükümlere varabiliyor. Şimdi artık itiraf etmekten çekinmiyorum. Bizim Anadolu savaşında hiçbir menfaatimiz yoktu. Biz yabancı devletlere âlet olduk. Sizden de bizden de bunca insan öldü. Bu kadar şehit verdik Sonunda ne oldu? İşte bugün kardeşiz. Hata idi Anadolu harekâtı. Hem de muazzam bir hata."

Trikupis, Anadolu’da, İnönü, Eskişehir-Kütahya, Sakarya ve Büyük Taarruz olmak üzere katıldığı muharebeleri de şöyle aktardı:

"Ben Anadolu’da Türklerle dört defa çarpıştım. Birincisine biz Avgin muharebesi diyoruz. Siz, İnönü Savaşı. 1921 yılı mart ayının son günleriydi. Ben o zaman üçüncü tümen kumandanıydım. İnönü’de bizim üç tümenimiz bulunuyordu 7’nci tümen merkezde, 3’üncü tümen solda ve 10’uncu tümen da sağda olmak üzere muharebe vaziyeti almıştık. Hepimiz kahramanca çarpıştık. Fakat Türkler bizden çok üstün oldukları için netice bizim lehimize tecelli edemedi. Geri çekildik ve burada ilk olarak İnönü’nün askerlik kabiliyetini anlamış olduk.

İnönü ile ikinci karşılaşmam Eskişehir–Kütahya hattında oldu. 1921 Haziranının sonlarına doğruydu. Ben Bursa’da bulunuyordum. Birliklerimiz Eskişehir ve Kütahya üzerinden taarruza geçmişlerdi. Türkler oyalama muharebesiyle yardım bekliyorlardı. Ben derhal cepheye hareket ederek bu yardıma mâni oldum. Bu muharebe bizim galibiyetimizle neticelendi.

Türk ordusu ile üçüncü defa Sakarya’da karşılaştık. 1921 Ağustosunun sonlarında cereyan eden bu savaşlarda biz geri çekildik. Ben İkinci Kolorduya kumanda ediyordum. Afyon cephesini tutarak Yunan ordusunun çöküşüne mâni oldum. Eğer ben bu cepheyi tutmasaydım Sakarya’dan sonra çok kötü bir mağlûbiyete gidebilirdik."

Trikupis, Sakarya Meydan muharebesinden sonra yaşanan duraklama döneminde Birinci Kolordu kumandanlığının da kendisine verildiğini, Aralık 1921’de Güney Grup Kumandanlığına getirildiğini hatırlatıyor.

"Türklerin büyük bir hazırlık içinde bulunduklarını fark ediyorduk" diyerek, kendisi defalarca uyardığı halde, uyarılarının o günkü başkomutan Hacı Anesti tarafından hafife alındığını ima ediyor. Sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Anadolu’da üç kolordumuz vardı. Başkumandan General Papulâs’ın uğradığı başarısızlıktan sonra yerine General Haci Anesti tayin edilmişti. Muhtemel taarruzları önlemek için cepheyi yıkılmayacak bir şekilde tahkim etmiştik. Ve bu cephenin çökmesine ihtimal vermiyorduk. Nihayet 26 Ağustos 1922 sabahı Türklerin beklenmedik taarruzu ile karşılaştık. Bu taarruz bizim için muazzam bir darbe oldu. Haci Anesti bütün kolordulara bizzat kumanda etmek istiyordu. En büyük korkumuz İzmir’le muvasalamızın kesilmesiydi. Bizim için en tehlikeli vaziyet bu idi. Ben İzmir’e telgraf çekerek takviye istemiş ve aksi halde mağlûp olacağımızı bildirmiştim. İstediğim bu takviyeyi gönderemediler. Halbuki karşımızda Mustafa Kemal vardı. Neye uğradığımızı anlayamadık. Cephe çökmüş ve ordumuz mağlûp olmuştu…”

Trikupis'in, nasıl teslim olduğunu, Mustafa Kemal Paşa ile karşılaşmasını, Mustafa Kemal’in kendisine söylediklerini, Kayseri Talas’taki esir kampında yaşananları da anlattığı söyleşisi bu videoda: https://youtu.be/xBoIsn9vIU4

Adana türbanlı escort Çukurova türbanlı escort Seyhan türbanlı escort Ankara türbanlı escort Mamak türbanlı escort Etimesgut türbanlı escort Polatlı türbanlı escort Pursaklar türbanlı escort Haymana türbanlı escort Çankaya türbanlı escort Keçiören türbanlı escort Sincan türbanlı escort Antalya türbanlı escort Kumluca türbanlı escort Konyaaltı türbanlı escort Manavgat türbanlı escort Muratpaşa türbanlı escort Kaş türbanlı escort Alanya türbanlı escort Kemer türbanlı escort Bursa türbanlı escort Eskişehir türbanlı escort Gaziantep türbanlı escort Şahinbey türbanlı escort Nizip türbanlı escort Şehitkamil türbanlı escort İstanbul türbanlı escort Merter türbanlı escort Nişantaşı türbanlı escort Şerifali türbanlı escort Maltepe türbanlı escort Sancaktepe türbanlı escort Eyüpsultan türbanlı escort Şişli türbanlı escort Kayaşehir türbanlı escort Büyükçekmece türbanlı escort Beşiktaş türbanlı escort Mecidiyeköy türbanlı escort Zeytinburnu türbanlı escort Sarıyer türbanlı escort Bayrampaşa türbanlı escort Fulya türbanlı escort Beyoğlu türbanlı escort Başakşehir türbanlı escort Tuzla türbanlı escort Beylikdüzü türbanlı escort Pendik türbanlı escort Bağcılar türbanlı escort Ümraniye türbanlı escort Üsküdar türbanlı escort Esenyurt türbanlı escort Küçükçekmece türbanlı escort Esenler türbanlı escort Güngören türbanlı escort Kurtköy türbanlı escort Bahçelievler türbanlı escort Sultanbeyli türbanlı escort Ataşehir türbanlı escort Kağıthane türbanlı escort Fatih türbanlı escort Çekmeköy türbanlı escort Çatalca türbanlı escort Bakırköy türbanlı escort Kadıköy türbanlı escort Avcılar türbanlı escort Beykoz türbanlı escort Kartal türbanlı escort İzmir türbanlı escort Balçova türbanlı escort Konak türbanlı escort Bayraklı türbanlı escort Buca türbanlı escort Çiğli türbanlı escort Gaziemir türbanlı escort Bergama türbanlı escort Karşıyaka türbanlı escort Urla türbanlı escort Bornova türbanlı escort Çeşme türbanlı escort Kayseri türbanlı escort Kocaeli türbanlı escort Gebze türbanlı escort İzmit türbanlı escort Malatya türbanlı escort Manisa türbanlı escort Mersin türbanlı escort Yenişehir türbanlı escort Mezitli türbanlı escort Erdemli türbanlı escort Silifke türbanlı escort Akdeniz türbanlı escort Anamur türbanlı escort Muğla türbanlı escort Bodrum türbanlı escort Milas türbanlı escort Dalaman türbanlı escort Marmaris türbanlı escort Fethiye türbanlı escort Datça türbanlı escort Samsun türbanlı escort Atakum türbanlı escort İlkadım türbanlı escort Adıyaman türbanlı escort Afyonkarahisar türbanlı escort Ağrı türbanlı escort Aksaray türbanlı escort Amasya türbanlı escort Ardahan türbanlı escort Artvin türbanlı escort Aydın türbanlı escort Balıkesir türbanlı escort Bartın türbanlı escort Batman türbanlı escort Bayburt türbanlı escort Bilecik türbanlı escort Bingöl türbanlı escort Bitlis türbanlı escort Bolu türbanlı escort Burdur türbanlı escort Çanakkale türbanlı escort Çankırı türbanlı escort Çorum türbanlı escort Denizli türbanlı escort Diyarbakır türbanlı escort Düzce türbanlı escort Edirne türbanlı escort Elazığ türbanlı escort Erzincan türbanlı escort Erzurum türbanlı escort Giresun türbanlı escort Gümüşhane türbanlı escort Hakkari türbanlı escort Hatay türbanlı escort Iğdır türbanlı escort Isparta türbanlı escort Kahramanmaraş türbanlı escort Karabük türbanlı escort Karaman türbanlı escort Kars türbanlı escort Kastamonu türbanlı escort Kırıkkale türbanlı escort Kırklareli türbanlı escort Kırşehir türbanlı escort Kilis türbanlı escort Konya türbanlı escort Kütahya türbanlı escort Mardin türbanlı escort Muş türbanlı escort Nevşehir türbanlı escort Niğde türbanlı escort Ordu türbanlı escort Osmaniye türbanlı escort Rize türbanlı escort Sakarya türbanlı escort Siirt türbanlı escort Sinop türbanlı escort Sivas türbanlı escort Şanlıurfa türbanlı escort Şırnak türbanlı escort Tekirdağ türbanlı escort Tokat türbanlı escort Trabzon türbanlı escort Tunceli türbanlı escort Uşak türbanlı escort Van türbanlı escort Yalova türbanlı escort Yozgat türbanlı escort Zonguldak türbanlı escort
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve seckinhabertv.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.