EY 2024 Mobility Reimagined Araştırması yayımlandı

08.07.2024 - 14:17, Güncelleme: 08.07.2024 - 14:17 239 kez okundu.
 

EY 2024 Mobility Reimagined Araştırması yayımlandı

Pandeminin getirdiği dalgalanmalarla birlikte hem şirketlerin hem çalışanların uzaktan çalışma, esneklik ve iş değişiklikleri gibi konularda adapte olma zorunluluğu artıyor. İş gücü alanındaki mobiliteyi şekillendiren temel faktörleri inceleyen araştırma, bu değişimlerin derinliklerine inerek, iş gücü yönetiminde ve liderlik stratejilerinde yenilikçi yaklaşımların gerekliliğini ortaya koyuyor. Uluslararası danışmanlık, güvence ve vergi hizmetleri şirketi EY (Ernst & Young), 21 ülkede farklı sektörlerden 1.000'den fazla iş gücü profesyonelinin ve çalışanın katılımıyla gerçekleştirdiği, EY 2024 Mobility Reimagined Araştırması’nı yayımladı. Araştırma iş gücü hareketliliğinin, dünya genelinde iş yapış biçimlerinde köklü değişiklikler yarattığını ve uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşmasıyla iş gücü hareketliliğindeki trendlerin nasıl şekillendiğini ortaya koyuyor. Kurumsal liderlerin iş gücü hareketliliği stratejilerini nasıl yeniden tasarladığını ve geliştirdiğini inceleyen araştırma; mobil çalışanlar, iş hedefleri ve kurumsal dayanıklılık için daha iyi sonuçlar sağlayabilecek etkenleri; stratejik uyum, yetenek bağlantısı, dijital odaklanma, esneklik ve dış uzmanlığın kullanılması olarak sıralıyor. Araştırmada, iş gücü mobilite fonksiyonlarını segmentlere ayırmak için bu etkenler kapsamında alınan aksiyonlar analiz edildi. Dolayısıyla iş gücü hareketliliği stratejisinin kurumsal hedeflerle uyumu, iş gücü mobilitesinin yetenekleri çekmek ve elde tutmak için kullanımı, iş gücü mobilite fonksiyonunun dijital olgunluk seviyesi, belirli süreçler için ortak kaynak veya dış kaynak kullanımı gibi faktörler dikkate alındı. Ankete katılanlar bu etkenlerin benimsenme düzeylerine göre üç kategoriye ayrılıyor: "gelişmiş grup” en yüksek benimseme düzeylerini gösterirken, "gelişmekte olan grup" orta seviyede benimseme gösteriyor, “diğer grup” ise daha düşük benimseme ile sadece belli işlevlere sahiptir. Buna göre, gelişmiş iş gücü mobilite fonskiyonlarına sahip sektörlerin başında enerji (%30), teknoloji, medya ve telekomünikasyon (%30), finansal hizmetler (%26), tüketici ve perakende (%24) sektörleri geliyor. Gelişmekte olan iş gücü mobilite fonksiyonlarına sahip olanlara göre ise ilk sırada otomotiv ve üretim sektörü (%60) geliyor. Geleneksel varsayımlar değiştirilerek modern iş gücü mobilite fonksiyonları geliştiriliyor İş gücü hareketliliği, işletmelerin dayanıklılığı açısından kritik önem taşıyor. Yeni zorluklar, artan karmaşıklıklarla başa çıkmak için bu fonksiyonun stratejik olarak gelişmesini gerektiriyor. İş gücü hareketliliğine daha fazla odaklanılması durumu, daha fazla görünürlük ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Araştırmaya katılan işverenlerin neredeyse tümü (%98) yurt içi ve uluslararası çalışan hareketlerini takip ettiklerini söylüyor. Bu oran geçen yıl sadece %49'du.   Bununla birlikte, iş gücü profesyonellerinin çoğu (%86) ise iş gücü hareketliliğinin; karbon ayak izini azaltmak, kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmak ve çevre dostu ulaşım seçeneklerine öncelik vermek de dahil olmak üzere kuruluşlarının genel sürdürülebilirlik gündemini ve hedeflerini iyileştirdiğini söylüyor.  İş gücü esnekliği ve yetenek yarışı EY araştırması; bir yıl içinde işlerinden ayrılmaya istekli çalışan sayısının oldukça yüksek olduğunu (%34) gösterirken, çalışanların öncelikli endişesinin ücret olduğunu ortaya koyuyor. Mobilite uzmanları, kuruluşların bu durumun farkında olduğunu ve %82'sinin hibrit çalışmaya yönelik bir yaklaşım geliştirdiğini söylüyor. Ancak işverenler uzaktan çalışmanın sınır ötesi olmasına henüz tam olarak ikna olmuş değil. İşverenlerin yalnızca %41'i, hibrit modelin fiziksel iş gücü hareketliliğinin yerini alabileceğini düşünüyor ve %49'u bu modelin özellikle kıdemli profesyoneller için aynı düzeyde verim sunmadığına inanıyor. İş gücü alanındaki mobilite teknolojisine yönelik yatırımlar artıyor Araştırmaya göre, önümüzdeki iki yıl içinde, profesyonellerin %80'i, iş gücü alanındaki mobilite teknolojisine yatırımlarını artırmayı planladığını belirtiyor. Bu rakam, geçen yılın anketindeki %67'lik orana göre daha yüksek. İşverenlerin çoğu (%91) otomasyonu ve dijitalleşmeyi verimlilik açısından yararlı buluyor; bu kapsamda en önemli üç fayda süreç basitleştirme, süreç standardizasyonu ile vergi ve göçmenlik politikalarına uyum olarak görülüyor. Üretken yapay zekâ (GenAI) araçlarına doğru hızlanan yolculuk, önümüzdeki 12 ay içerisinde yatırımları ve iş akışlarını etkileyebilir. Şu anda mobilite işlevlerinin %71'i GenAI'ı kısıtlı olarak, %22'si ise rutin olarak kullanıyor. İşverenlerin %79'u GenAI'ın esnek çalışma yolları, çalışan deneyimi ve yeni iş fırsatlarının sağlanması gibi konularda olumlu etkisi olacağını söylüyor. Yanıt verenlerin %44'ü ise GenAI'ın esnek çalışmaya fayda sağlayacağını düşünüyor. EY Türkiye İş Gücü Danışmanlığı Lideri ve Şirket Ortağı Ersin Yıldırım araştırma ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:  “EY 2024 Mobility Reimagined Araştırması sonuçları; mobil şekilde çalışanlar, iş hedefleri ve kurumsal esneklik için daha iyi sonuçlar sağlayabilecek iş gücü mobilitesini geliştirmek için beş temel itici gücü ortaya koyuyor. İş gücü yönetiminde ve liderlik pratiklerinde önemli değişikliklerin beklendiği bu dönemde, şirketlerin esnek çalışma düzenlerini benimsemeleri ve çalışanlarının ihtiyaçlarına uygun hareketlilik çözümleri sunmaları gerekecek. Ayrıca, liderlik ekiplerinin bu alandaki kriz yönetimi becerilerini geliştirmesi ve değişen iş gücü dinamiklerine uyum sağlaması kaçınılmaz olacak. Esneklik, uyum sağlama ve çalışan ihtiyaçlarına odaklanma, başarılı bir hareketlilik stratejisinin temelini oluşturacak gibi görünüyor. Gelişmiş bir iş gücü mobilitesi için kuruluşlar; stratejik davranarak ve gelecekteki liderlerin yetiştirilmesindeki öneminin bilincinde olarak, hareketliliği daha geniş iş gücü gündemine dahil etmeli”. Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Pandeminin getirdiği dalgalanmalarla birlikte hem şirketlerin hem çalışanların uzaktan çalışma, esneklik ve iş değişiklikleri gibi konularda adapte olma zorunluluğu artıyor. İş gücü alanındaki mobiliteyi şekillendiren temel faktörleri inceleyen araştırma, bu değişimlerin derinliklerine inerek, iş gücü yönetiminde ve liderlik stratejilerinde yenilikçi yaklaşımların gerekliliğini ortaya koyuyor.

Uluslararası danışmanlık, güvence ve vergi hizmetleri şirketi EY (Ernst & Young), 21 ülkede farklı sektörlerden 1.000'den fazla iş gücü profesyonelinin ve çalışanın katılımıyla gerçekleştirdiği, EY 2024 Mobility Reimagined Araştırması’nı yayımladı. Araştırma iş gücü hareketliliğinin, dünya genelinde iş yapış biçimlerinde köklü değişiklikler yarattığını ve uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşmasıyla iş gücü hareketliliğindeki trendlerin nasıl şekillendiğini ortaya koyuyor. Kurumsal liderlerin iş gücü hareketliliği stratejilerini nasıl yeniden tasarladığını ve geliştirdiğini inceleyen araştırma; mobil çalışanlar, iş hedefleri ve kurumsal dayanıklılık için daha iyi sonuçlar sağlayabilecek etkenleri; stratejik uyum, yetenek bağlantısı, dijital odaklanma, esneklik ve dış uzmanlığın kullanılması olarak sıralıyor.

Araştırmada, iş gücü mobilite fonksiyonlarını segmentlere ayırmak için bu etkenler kapsamında alınan aksiyonlar analiz edildi. Dolayısıyla iş gücü hareketliliği stratejisinin kurumsal hedeflerle uyumu, iş gücü mobilitesinin yetenekleri çekmek ve elde tutmak için kullanımı, iş gücü mobilite fonksiyonunun dijital olgunluk seviyesi, belirli süreçler için ortak kaynak veya dış kaynak kullanımı gibi faktörler dikkate alındı. Ankete katılanlar bu etkenlerin benimsenme düzeylerine göre üç kategoriye ayrılıyor: "gelişmiş grup” en yüksek benimseme düzeylerini gösterirken, "gelişmekte olan grup" orta seviyede benimseme gösteriyor, “diğer grup” ise daha düşük benimseme ile sadece belli işlevlere sahiptir. Buna göre, gelişmiş iş gücü mobilite fonskiyonlarına sahip sektörlerin başında enerji (%30), teknoloji, medya ve telekomünikasyon (%30), finansal hizmetler (%26), tüketici ve perakende (%24) sektörleri geliyor. Gelişmekte olan iş gücü mobilite fonksiyonlarına sahip olanlara göre ise ilk sırada otomotiv ve üretim sektörü (%60) geliyor.

Geleneksel varsayımlar değiştirilerek modern iş gücü mobilite fonksiyonları geliştiriliyor

İş gücü hareketliliği, işletmelerin dayanıklılığı açısından kritik önem taşıyor. Yeni zorluklar, artan karmaşıklıklarla başa çıkmak için bu fonksiyonun stratejik olarak gelişmesini gerektiriyor. İş gücü hareketliliğine daha fazla odaklanılması durumu, daha fazla görünürlük ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Araştırmaya katılan işverenlerin neredeyse tümü (%98) yurt içi ve uluslararası çalışan hareketlerini takip ettiklerini söylüyor. Bu oran geçen yıl sadece %49'du.  

Bununla birlikte, iş gücü profesyonellerinin çoğu (%86) ise iş gücü hareketliliğinin; karbon ayak izini azaltmak, kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmak ve çevre dostu ulaşım seçeneklerine öncelik vermek de dahil olmak üzere kuruluşlarının genel sürdürülebilirlik gündemini ve hedeflerini iyileştirdiğini söylüyor. 

İş gücü esnekliği ve yetenek yarışı

EY araştırması; bir yıl içinde işlerinden ayrılmaya istekli çalışan sayısının oldukça yüksek olduğunu (%34) gösterirken, çalışanların öncelikli endişesinin ücret olduğunu ortaya koyuyor. Mobilite uzmanları, kuruluşların bu durumun farkında olduğunu ve %82'sinin hibrit çalışmaya yönelik bir yaklaşım geliştirdiğini söylüyor. Ancak işverenler uzaktan çalışmanın sınır ötesi olmasına henüz tam olarak ikna olmuş değil. İşverenlerin yalnızca %41'i, hibrit modelin fiziksel iş gücü hareketliliğinin yerini alabileceğini düşünüyor ve %49'u bu modelin özellikle kıdemli profesyoneller için aynı düzeyde verim sunmadığına inanıyor.

İş gücü alanındaki mobilite teknolojisine yönelik yatırımlar artıyor

Araştırmaya göre, önümüzdeki iki yıl içinde, profesyonellerin %80'i, iş gücü alanındaki mobilite teknolojisine yatırımlarını artırmayı planladığını belirtiyor. Bu rakam, geçen yılın anketindeki %67'lik orana göre daha yüksek. İşverenlerin çoğu (%91) otomasyonu ve dijitalleşmeyi verimlilik açısından yararlı buluyor; bu kapsamda en önemli üç fayda süreç basitleştirme, süreç standardizasyonu ile vergi ve göçmenlik politikalarına uyum olarak görülüyor.

Üretken yapay zekâ (GenAI) araçlarına doğru hızlanan yolculuk, önümüzdeki 12 ay içerisinde yatırımları ve iş akışlarını etkileyebilir. Şu anda mobilite işlevlerinin %71'i GenAI'ı kısıtlı olarak, %22'si ise rutin olarak kullanıyor. İşverenlerin %79'u GenAI'ın esnek çalışma yolları, çalışan deneyimi ve yeni iş fırsatlarının sağlanması gibi konularda olumlu etkisi olacağını söylüyor. Yanıt verenlerin %44'ü ise GenAI'ın esnek çalışmaya fayda sağlayacağını düşünüyor.

EY Türkiye İş Gücü Danışmanlığı Lideri ve Şirket Ortağı Ersin Yıldırım araştırma ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: 

“EY 2024 Mobility Reimagined Araştırması sonuçları; mobil şekilde çalışanlar, iş hedefleri ve kurumsal esneklik için daha iyi sonuçlar sağlayabilecek iş gücü mobilitesini geliştirmek için beş temel itici gücü ortaya koyuyor. İş gücü yönetiminde ve liderlik pratiklerinde önemli değişikliklerin beklendiği bu dönemde, şirketlerin esnek çalışma düzenlerini benimsemeleri ve çalışanlarının ihtiyaçlarına uygun hareketlilik çözümleri sunmaları gerekecek. Ayrıca, liderlik ekiplerinin bu alandaki kriz yönetimi becerilerini geliştirmesi ve değişen iş gücü dinamiklerine uyum sağlaması kaçınılmaz olacak. Esneklik, uyum sağlama ve çalışan ihtiyaçlarına odaklanma, başarılı bir hareketlilik stratejisinin temelini oluşturacak gibi görünüyor. Gelişmiş bir iş gücü mobilitesi için kuruluşlar; stratejik davranarak ve gelecekteki liderlerin yetiştirilmesindeki öneminin bilincinde olarak, hareketliliği daha geniş iş gücü gündemine dahil etmeli”.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Adana türbanlı escort Çukurova türbanlı escort Seyhan türbanlı escort Ankara türbanlı escort Mamak türbanlı escort Etimesgut türbanlı escort Polatlı türbanlı escort Pursaklar türbanlı escort Haymana türbanlı escort Çankaya türbanlı escort Keçiören türbanlı escort Sincan türbanlı escort Antalya türbanlı escort Kumluca türbanlı escort Konyaaltı türbanlı escort Manavgat türbanlı escort Muratpaşa türbanlı escort Kaş türbanlı escort Alanya türbanlı escort Kemer türbanlı escort Bursa türbanlı escort Eskişehir türbanlı escort Gaziantep türbanlı escort Şahinbey türbanlı escort Nizip türbanlı escort Şehitkamil türbanlı escort İstanbul türbanlı escort Merter türbanlı escort Nişantaşı türbanlı escort Şerifali türbanlı escort Maltepe türbanlı escort Sancaktepe türbanlı escort Eyüpsultan türbanlı escort Şişli türbanlı escort Kayaşehir türbanlı escort Büyükçekmece türbanlı escort Beşiktaş türbanlı escort Mecidiyeköy türbanlı escort Zeytinburnu türbanlı escort Sarıyer türbanlı escort Bayrampaşa türbanlı escort Fulya türbanlı escort Beyoğlu türbanlı escort Başakşehir türbanlı escort Tuzla türbanlı escort Beylikdüzü türbanlı escort Pendik türbanlı escort Bağcılar türbanlı escort Ümraniye türbanlı escort Üsküdar türbanlı escort Esenyurt türbanlı escort Küçükçekmece türbanlı escort Esenler türbanlı escort Güngören türbanlı escort Kurtköy türbanlı escort Bahçelievler türbanlı escort Sultanbeyli türbanlı escort Ataşehir türbanlı escort Kağıthane türbanlı escort Fatih türbanlı escort Çekmeköy türbanlı escort Çatalca türbanlı escort Bakırköy türbanlı escort Kadıköy türbanlı escort Avcılar türbanlı escort Beykoz türbanlı escort Kartal türbanlı escort İzmir türbanlı escort Balçova türbanlı escort Konak türbanlı escort Bayraklı türbanlı escort Buca türbanlı escort Çiğli türbanlı escort Gaziemir türbanlı escort Bergama türbanlı escort Karşıyaka türbanlı escort Urla türbanlı escort Bornova türbanlı escort Çeşme türbanlı escort Kayseri türbanlı escort Kocaeli türbanlı escort Gebze türbanlı escort İzmit türbanlı escort Malatya türbanlı escort Manisa türbanlı escort Mersin türbanlı escort Yenişehir türbanlı escort Mezitli türbanlı escort Erdemli türbanlı escort Silifke türbanlı escort Akdeniz türbanlı escort Anamur türbanlı escort Muğla türbanlı escort Bodrum türbanlı escort Milas türbanlı escort Dalaman türbanlı escort Marmaris türbanlı escort Fethiye türbanlı escort Datça türbanlı escort Samsun türbanlı escort Atakum türbanlı escort İlkadım türbanlı escort Adıyaman türbanlı escort Afyonkarahisar türbanlı escort Ağrı türbanlı escort Aksaray türbanlı escort Amasya türbanlı escort Ardahan türbanlı escort Artvin türbanlı escort Aydın türbanlı escort Balıkesir türbanlı escort Bartın türbanlı escort Batman türbanlı escort Bayburt türbanlı escort Bilecik türbanlı escort Bingöl türbanlı escort Bitlis türbanlı escort Bolu türbanlı escort Burdur türbanlı escort Çanakkale türbanlı escort Çankırı türbanlı escort Çorum türbanlı escort Denizli türbanlı escort Diyarbakır türbanlı escort Düzce türbanlı escort Edirne türbanlı escort Elazığ türbanlı escort Erzincan türbanlı escort Erzurum türbanlı escort Giresun türbanlı escort Gümüşhane türbanlı escort Hakkari türbanlı escort Hatay türbanlı escort Iğdır türbanlı escort Isparta türbanlı escort Kahramanmaraş türbanlı escort Karabük türbanlı escort Karaman türbanlı escort Kars türbanlı escort Kastamonu türbanlı escort Kırıkkale türbanlı escort Kırklareli türbanlı escort Kırşehir türbanlı escort Kilis türbanlı escort Konya türbanlı escort Kütahya türbanlı escort Mardin türbanlı escort Muş türbanlı escort Nevşehir türbanlı escort Niğde türbanlı escort Ordu türbanlı escort Osmaniye türbanlı escort Rize türbanlı escort Sakarya türbanlı escort Siirt türbanlı escort Sinop türbanlı escort Sivas türbanlı escort Şanlıurfa türbanlı escort Şırnak türbanlı escort Tekirdağ türbanlı escort Tokat türbanlı escort Trabzon türbanlı escort Tunceli türbanlı escort Uşak türbanlı escort Van türbanlı escort Yalova türbanlı escort Yozgat türbanlı escort Zonguldak türbanlı escort
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve seckinhabertv.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.